Dịch Mẫu

Quản lý từ điển

眷属けんぞく

Tôi tớ; Gia đình; Đồng loại; Hầu cận; Quỷ

Trong Light Novel, từ này thường được dùng để chỉ cấp dưới của Ma Vương hoặc Thần.

Hiển thị 100 trên tổng số 1054 kết quả